Ouderraad OBS De Driehoek

Op onze school is een actieve ouderraad (OR). De ouderraad is een verenging die, samen met andere ouders, het team bij allerlei activiteiten op school ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de kamplocaties, de schoolfotograaf,  de informatieavond en de kijkochtend e.d. Daarnaast beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage en doen zij een voorstel over waar deze bijdrage aan besteed wordt. De directie van De Driehoek gebruikt de ouderraad ook als klankbordgroep.

De Ouderraad vergadert ongeveer één keer per zes weken. Dit zijn openbare vergaderingen en elke ouder is meer dan welkom om de vergaderingen bij te wonen of toe te treden tot de ouderraad.

Wanneer u meer informatie over de ouderraad wenst, kunt u in de jaarkalender opzoeken wie dit schooljaar in de ouderraad zit.