Jaarplan

In ons jaarplan staat beschreven welke doelen wij dit schooljaar willen bereiken en hoe wij deze doelen willen bereiken. Daarnaast vermelden we welke activiteiten we nog meer gepland hebben. 

In ons jaarplan geven we per onderdeel aan welke verbeterpunten we hebben gekozen en wat we wanneer gaan doen.