Schoolondersteuningsplan

Schoolondersteuningsplan

Passend onderwijs
Met ingang van 1 augustus 2014 is passend onderwijs ingevoerd. Concreet betekent het dat elke school een zorgplicht heeft voor elk kind wat bij de school schriftelijk aangemeld wordt. Indien de school niet kan bieden wat het kind nodig heeft, gaat de school (het bestuur) op zoek naar een andere school binnen de wijk, binnen een gemeente of binnen een regio.
In deze regio is in het kader van passend onderwijs een samenwerkingsverband (SWV) ontstaan, waar 24 schoolbesturen bij zijn aangesloten, verspreid over 10 gemeenten. De naam van het SWV is Helmond-Peelland PO 3008. De missie van het SWV is:

Voor ieder kind een passend, thuisnabij, integraal en handelingsgericht ondersteunings- en zorgaanbod.

Het SWV kent een ondersteuningsplan voor de periode 2014-2018. In dit plan staan de afspraken, die de besturen en hun scholen in onze regio met elkaar hebben gemaakt in afstemming met de gemeenten en het voortgezet onderwijs. Het ondersteuningsplan beschrijft o.a. het geheel van voorzieningen voor extra
ondersteuning om voor ieder kind een zo passend mogelijke plaats in het onderwijs te realiseren. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle
  kinderen kunnen rekenen.
 • De deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het
  eigen personeelsbestand en van buiten de school)
 • De voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te
  bieden

Het ondersteuningsprofiel van OBS De Driehoek

Wat betreft de basisondersteuning werken we als volgt:

 • Bij de instructie in de groepen 1 t/m 8 gaan we uit van drie niveaus. Ook wat betreft tijd en verwerking houden we rekening met verschillen tussen kinderen. 
 • Leerkrachten maken bij lees- en / of rekenproblemen gebruik van de landelijke dyslexie en dyscalculieprotocollen.
 • We werken daar waar wenselijk groepsoverstijgend om meer te kunnen inspelen op verschillen tussen kinderen. Dit wil zeggen dat (individuele) kinderen in een andere groep een instructie kunnen volgen, als dit passender is.
 • Het pedagogisch handelen is afgestemd op elk kind en vastgelegd in de groepsplannen.

Ondersteunende deskundigheid:

 • We hebben deskundigheid in huis op het gebied van kinderen die zeer moeilijk leren, hoogbegaafde kinderen (Plusklas), kinderen met diabetes, kinderen met epilepsie, kinderen met ADHD, kinderen met grote discrepanties binnen hun intelligenties, NT2-kinderen en kinderen met stoornissen in het autistisch spectrum.
 • Binnen PlatOO, ons bestuur, hebben we interne expertise in huis op het gebied van gedragsvraagstukken bij kinderen. Wij kunnen hier ons handelen toetsen en verrijken. Daarnaast zijn we ons interne expertisecentrum aan het uitbreiden om kwaliteiten, die we binnen PlatOO in huis hebben, voor meer scholen beschikbaar te maken.


Ondersteunende voorzieningen:

 • We beschikken over een plusklas voor onze hoog-/ meerbegaafde kinderen uit de bovenbouw bij OBS Het Klokhuis in Beek en Donk. De expertise wordt gedeeld binnen PlatOO. 
 • Deze expertise heeft ons ook geholpen om het dagelijkse onderwijs aan meerbegaafde kinderen passend te maken. In elke klas wordt leerstof gecompact en verrijkt voor de betreffende kinderen. Daarnaast is er voor de onderbouw een interne plusklas op school, waar deze kinderen gelijkgestemden ontmoeten en samen uitgedaagd worden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Klik hier voor de privacy- en cookieverklaring.