Excellentie en hoogbegaafdheid

Leerarrangement hoogbegaafdheid
 
Stichting PlatOO, het schoolbestuur van OBS De Driehoek, streeft naar een positieve en open cultuur rondom hoogbegaafdheid. De scholen van PlatOO werken met een uniek en succesvol gebleken leerarrangement waarbinnen gestructureerde zorg wordt geboden aan hoogbegaafde kinderen. Deze kinderen kunnen bij ons wekelijks een dagdeel Plusklas-onderwijs volgen. Daarnaast zorgen wij er voor dat de excellente leerling zich in de eigen groep optimaal kan ontwikkelen.
Met dit gedifferentieerde extra aanbod slagen wij er in om cognitief begaafde kinderen op de eigen school voldoende uitdaging te bieden.
 
De Excellentiebrigade
Binnen de stichting PlatOO werken experts op het gebied van hoogbegaafdheid samen in de Excellentiebrigade. De Excellentiebrigade verzorgt een leerarrangement voor de excellente leerling. Dit arrangement voorziet in verrijking van de lesstof in combinatie met gerichte aandacht voor de leerling in de eigen groep. Via een bestuursbreed leernetwerk van coördinatoren “Excellentie” draagt de Excellentiebrigade zorg voor vergroting van kennis en kunde van de leerkrachten op de scholen. De Excellentiebrigade organiseert de plusklas.
 
Plusklas
De plusklas is een groep van maximaal 12 excellente leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen van PlatOO. De plusklas komt wekelijks een dagdeel samen. De kinderen in de plusklas krijgen les van een gespecialiseerde leerkracht uit de Excellentiebrigade. De plusklassen zijn gehuisvest op verschillende locaties (altijd PlatOO scholen) in de regio. De kinderen van OBS De Driehoek gaan naar de plusklas op OBS Het Klokhuis in Beek en Donk.
Hoe er gewerkt wordt in plusklas kunt u zien in een bijzondere film: "de plusklas in beeld en geluid".

Daarnaast zorgen wij er voor dat de excellente leerling zich in de eigen groep optimaal kan ontwikkelen. Met dit gedifferentieerde extra aanbod slagen wij er in om cognitief begaafde kinderen op de eigen school voldoende uitdaging te bieden.
 
Enkele aantoonbare opbrengsten van het leerarrangement:

  • Stijging van het niveau van welbevinden
  • Vermindering van gedragsproblemen
  • Extra prikkeling van de leerbehoeften

Continue aandacht voor hoogbegaafdheid
Onze school werkt met een erkend protocol hoogbegaafdheid ten behoeve van signaleren en diagnosticeren. Op basis hiervan wordt een individueel begeleiding- en evaluatieplan opgesteld.
 
Tevens is er op onze school een leerkracht, Diana Simons, actief als coördinator “Excellentie”. Zij is verantwoordelijk voor een actieve uitwisseling van expertise tussen betrokken professionals. De leerkrachten van onze school worden begeleid in het organiseren van de zorg aan de excellente leerlingen. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van programma’s voor compacten en verrijking van de reguliere lesstof in de eigen groep.
 
 
UITSPRAKEN VAN KINDEREN OVER DE PLUSKLAS
 
Hier mag ik gewoon slim zijn! 
Hier begrijpen de andere kinderen mij. 
Ik vind het fijn dat ik hier niet altijd win met schaken, want dan is er niets aan.
 
 
UITSPRAKEN VAN OUDERS OVER DE PLUSKLAS
 
Zij heeft in haar Plusklas een klankbord gevonden. 
Sociaal-emotioneel is ze veel sterker geworden. 
Hij komt elke week enthousiast thuis na de plusgroepochtend 
 
UITSPRAKEN VAN LEERKRACHTEN OVER DE PLUSKLAS:
 
Hij heeft veel minder ruzie op school. 
Ze hoeft zich minder te verdedigen naar andere kinderen. 
Het kind praat weer op school!

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken analytische cookies om je een optimale gebruikerservaring te bieden en we gebruiken functionele cookies om jouw voorkeuren op te slaan. Klik hier voor de privacy- en cookieverklaring.