Actualiteit

Beoordelingsverslag inspectie 12 maart 2018

Wat hebben we een fantastische beoordeling gekregen van de inspecteur. Maandag kon hij ons al vertellen dat hij onder de indruk was van onze school. En vandaag hebben we het verslag en de beoordeling ...

lees meer »

informatieavond en inloopochtend nieuwe ouders 2018

Ook dit jaar geven we ouders die zich aan het oriënteren zijn op een school voor hun kind, graag de gelegenheid om vrijblijvend kennis komen maken met onze school. Op woensdagavond 14 maart zal de ja...

lees meer »

Tevredenheidsonderzoek groep 5-8 maart 2017

Vorig schooljaar hebben we een groot tevredenheidsonderzoek afgenomen onder kinderen, ouders en leerkrachten. We konden gelukkig constateren dat de tevredenheid groot was en de punten die aandacht beh...

lees meer »

Schoolkrant Openbaar Onderwijs Laarbeek

Elk jaar vertellen OBS De Driehoek in Aarle-Rixtel en OBS Het Klokhuis in Beek en Donk en Lieshout in een gezamenlijke schoolkrant waar zij voor staan met hun onderwijs. Deze krant wordt in heel Laarb...

lees meer »

Presentatie keuze nieuwe eindtoets groep 8

Donderdagavond 8 december hebben we onderstaande presentatie besproken met een grote groep ouders van groep 8. We hebben het proces en onze keuze toegelicht. Dit schooljaar zullen we de IEP als eindto...

lees meer »

Kanjerweek

De Kanjerweek na de kerstvakantie stond in het teken van RESPECT. Respect geven we en krijgen we. Vanuit het verhaal "Planting a rainbow"zijn we zelf ook echt aan het proberen een regenboog t...

lees meer »

Ondersteuningsplan 2016-2017 OBS De Driehoek

Elke school in de regio Helmond Peel is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 3008 dat streeft naar thuisnabij passend onderwijs voor elk kind. Iedere school heeft in het jaarlijks ondersteuningsp...

lees meer »