Actualiteit

We zoeken een nieuwe directeur

Ben jij onze nieuw directeur?Wij zoeken een inspirerende directeur met hart voor openbaar onderwijs, die met passie bijdraagt aan de samenwerking binnen De Driehoek. We zoeken een directeur die vertro...

lees meer »

Informatieavond 5 september 2018

De informatieavond op woensdag 5 september ‘18 zal er deels hetzelfde uitzien als afgelopen jaar.  Ook dit jaar kunt u 2 keuze rondes bijwonen. Dit jaar is er een tussenronde waarin iedereen deelne...

lees meer »

Beoordelingsverslag inspectie 12 maart 2018

Wat hebben we een fantastische beoordeling gekregen van de inspecteur. Maandag kon hij ons al vertellen dat hij onder de indruk was van onze school. En vandaag hebben we het verslag en de beoordeling ...

lees meer »

Tevredenheidsonderzoek groep 5-8 maart 2017

Vorig schooljaar hebben we een groot tevredenheidsonderzoek afgenomen onder kinderen, ouders en leerkrachten. We konden gelukkig constateren dat de tevredenheid groot was en de punten die aandacht beh...

lees meer »

Schoolkrant Openbaar Onderwijs Laarbeek

Elk jaar vertellen OBS De Driehoek in Aarle-Rixtel en OBS Het Klokhuis in Beek en Donk en Lieshout in een gezamenlijke schoolkrant waar zij voor staan met hun onderwijs. Deze krant wordt in heel Laarb...

lees meer »

Presentatie keuze nieuwe eindtoets groep 8

Donderdagavond 8 december hebben we onderstaande presentatie besproken met een grote groep ouders van groep 8. We hebben het proces en onze keuze toegelicht. Dit schooljaar zullen we de IEP als eindto...

lees meer »

Kanjerweek

De Kanjerweek na de kerstvakantie stond in het teken van RESPECT. Respect geven we en krijgen we. Vanuit het verhaal "Planting a rainbow"zijn we zelf ook echt aan het proberen een regenboog t...

lees meer »

Ondersteuningsplan 2016-2017 OBS De Driehoek

Elke school in de regio Helmond Peel is aangesloten bij het Samenwerkingsverband 3008 dat streeft naar thuisnabij passend onderwijs voor elk kind. Iedere school heeft in het jaarlijks ondersteuningsp...

lees meer »