Actualiteit

We zoeken een ambitieuze potential voor de toekomstige directeursfunctie

Ben jij onze potential als toekomstig directeur?Wil jij bouwen aan enerzijds de school en anderzijds de eigen ontwikkeling met als doel in de toekomst als directeur binnen obs De Driehoek aan de slag ...

lees meer »

Informatieavond 11 september 2019

De informatieavond voor ouders van onze school is op woensdag 11 september. Door het volgen van verschillende workshops worden jullie o.a. op de hoogte gebracht van het werken in de verschillende groe...

lees meer »

Beoordelingsverslag inspectie 12 maart 2018

Wat hebben we een fantastische beoordeling gekregen van de inspecteur. Maandag kon hij ons al vertellen dat hij onder de indruk was van onze school. En vandaag hebben we het verslag en de beoordeling ...

lees meer »

Tevredenheidsonderzoek groep 5-8 maart 2017

Vorig schooljaar hebben we een groot tevredenheidsonderzoek afgenomen onder kinderen, ouders en leerkrachten. We konden gelukkig constateren dat de tevredenheid groot was en de punten die aandacht beh...

lees meer »

Schoolkrant Openbaar Onderwijs Laarbeek

Elk jaar vertellen OBS De Driehoek in Aarle-Rixtel en OBS Het Klokhuis in Beek en Donk en Lieshout in een gezamenlijke schoolkrant waar zij voor staan met hun onderwijs. Deze krant wordt in heel Laarb...

lees meer »

Presentatie keuze nieuwe eindtoets groep 8

Donderdagavond 8 december hebben we onderstaande presentatie besproken met een grote groep ouders van groep 8. We hebben het proces en onze keuze toegelicht. Dit schooljaar zullen we de IEP als eindto...

lees meer »