Jaarlijkse schoolgids & agenda

In de schoolagenda vindt u niet enkel een overzicht van alle geplande gebeurtenissen in het lopende schooljaar, maar ook een terugblik en vooruitblik op de jaarlijkse plannen. We leggen in de schoolagenda verantwoording af over de behaalde doelen en opbrengsten.

In de vierjaarlijkse schoolgids informeren we u over onze visie en uitwerking daarvan op ons onderwijs en onze organisatie. De koers van ons schoolplan 2016-2020 vindt u uitgewerkt terug in deze schoolgids.