Welkom bij OBS De Driehoek

Openbare Basisschool De Driehoek is een school waar iedereen welkom is, waar kinderen met plezier naar school gaan en waar veel geleerd wordt. Op deze website kunt u veel informatie vinden, maar binnenlopen en een gesprek met school, maakt uw beeld pas compleet. U bent van harte welkom op onze school. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Jolein Orelio, directeur via 0492-383003 of jolein.orelio@3hoek.nl.


agenda

20JUN oudergesprekken en adviesgesprekken gr 1-2\, gr 2/3\, gr 5\, gr 6-7
21JUN Oudergesprekken & adviesgesprekken gr 4
21JUN 19:30 - 21:30 medezeggenschapsraad
22JUN groep 1-2 vrij ipv 29 juni
25JUN 20:00 - 21:00 GMR
»

vakantieplanning

12FEB t/m 16 februari Carnavalsvakantie
02APR t/m 02 april 2e paasdag
23APR t/m 04 mei Meivakantie
10MEI t/m 11 mei Hemelvaart
21MEI t/m 21 mei 2e pinksterdag
»