Welkom bij OBS De Driehoek

Openbare Basisschool De Driehoek is een school waar iedereen welkom is, waar kinderen met plezier naar school gaan en waar veel geleerd wordt. Op deze website kunt u veel informatie vinden, maar binnenlopen en een gesprek met school, maakt uw beeld pas compleet. U bent van harte welkom op onze school. Voor een afspraak kunt u contact opnemen met Jolein Orelio, directeur via 0492-383003 of jolein.orelio@3hoek.nl.

agenda

27JAN 08:30 - 09:15 Inloopspreekuur logopedie (Bibi) op Klimop
31JAN 20:00 - 21:00 GMR
06FEB 08:35 - 09:00 weekopening groep 8
08FEB studiedag kinderen vrij
08FEB 19:30 - 21:30 MR
»

vakantieplanning

26DEC t/m 06 januari kerstvakantie
27FEB t/m 03 maart carnavalsvakantie
17APR t/m 17 april 2e Paasdag
24APR t/m 05 mei meivakantie
25MEI t/m 26 mei hemelvaart
»