Team

Met 16 enthousiaste personen vormen wij het team van OBS De Driehoek; ons team bestaat uit gedreven en professionele mensen. We stellen ons graag aan je voor. Wij werken in het onderwijs omdat we geloven dat onderwijs het verschil kan maken voor elk individu. Iedereen binnen ons team doet dat vanuit zijn of haar eigen expertise en interesse. Elke leerkracht werkt binnen een onderwijsteam en/of heeft ambulante taken. Als u op de foto van de leerkracht klikt, leest u iets meer over hem of haar.

Onderwijsteam onderbouw

Jeanne van Hek

Leerkracht groep 1/2

Diana Simons

Leerkracht groep 1/2

Jolyne Beaumont

Leerkracht groep 1/2

Carry van Cuyck

Leerkracht groep 3

Meike van Berlo

Leerkracht groep 3

Jacobine Bekkers​

Leerkracht groep 0/1/2

Jeanne van Hek

Leerkracht groep 1/2

Diana Simons

Leerkracht groep 1/2

Jolyne Beaumont

Leerkracht groep 1/2

Carry van Cuyck

Leerkracht groep 3

Meike van Berlo

Leerkracht groep 3

Jacobine Bekkers​

Leerkracht groep 0/1/2

Onderwijsteam bovenbouw

Anne Robbrecht

Leerkracht groep 5/6

Manon van Eijdhoven

Leerkracht groep 4

Noel van Goor

Leerkracht groep 5/6

Daniel Moors

Leerkracht groep 7/8

Daan Derks

Leerkracht groep 7/8

Suzanne van Berne

Leerkracht groep 5/6

Anne Robbrecht

Leerkracht groep 4

Manon van Eijdhoven

Leerkracht groep 4/5/6

Noel van Goor

Leerkracht groep 5/6

Daan Derks

Leerkracht groep 7/8

Kim Steevens

Leerkracht groep 7/8

Daniel Moors

Leerkracht groep 7/8

Ambulante medewerkers

Diana Simons

Ondersteuning onderwijsteam onderbouw, lees- en meerbegaafdheidscoördinator

Jolyne Beaumont

Zorgcoördinator

Kim Steevens

Zorgcoördinator & ondersteuning onderwijsteam onderbouw

Karlijn van der Linden

Onderwijsassistent groep 5/6

Marieke Bouwman

Administratief medewerkster

Andre Swinkels

Conciërge

Suzanne van Berne

Schoolopleider: begeleiding stagiaires

Meike van Berlo

Ondersteuning administratieve taken beide onderwijsteams

Diana Simons

ondersteuning onderwijsteam onderbouw en excellentie coördinator

Jolyne Beaumont

Zorgcoördinator

Kim Steevens

Zorgcoördinator

Karlijn van der Linden

Onderwijsassistent groep 4

Marieke Bouwman

Administratief medewerkster

Andre Swinkels

Conciërge

Suzanne van Berne

Leerkracht groep 5/6

Meike van Berlo

Ondersteuning administratieve taken beide onderwijsteams

Schoolleider

Judith Verhoeven

Schoolleider

Judith Verhoeven

Schoolleider

Teamgerichte organisatiestructuur

De Driehoek werkt in een teamgerichte organisatiestructuur. Dit staat voor een bewuste inrichting van de arbeidsorganisatie voor de leerkrachten. Leerkrachten verrichten hun werk vanuit verschillende teams:
onderwijs- en expertteams.

Binnen de Driehoek zijn twee onderwijsteams:

Binnen elk onderwijsteam werken leerkrachten met elkaar samen. Ze ontwikkelen samen onderwijs, nemen besluiten en professionaliseren zich. Leerkrachten zijn binnen het onderwijsteam gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle kinderen. Vanuit verschillende onderwijsteams komen leerkrachten samen in een expertteam. Binnen dit expertteam werken ze gezamenlijk aan het vergroten van hun expertise en de vertaling daarvan binnen De Driehoek.