Wij staan voor een
leven lang leren

Visie

Wij laten kinderen samen spelen en leren in een veilige omgeving. Dit vinden we van groot belang zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast staat een goede relatie middels de Driehoek ouder, kind en school centraal.

We leren kinderen de basisvaardigheden als rekenen en taal. De huidige samenleving vraagt echter meer. We leiden kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. Door een breed aanbod bieden we kinderen de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We steken in op de totale ontwikkeling van kinderen.

We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met de wereld om zich heen, zichzelf kunnen zijn en hun stem mogen laten horen. We leren kinderen zelfstandig en kritisch denken. We laten kinderen zien dat we op elkaar lijken, maar ook verschillend zijn en zijn we allemaal evenveel waard zijn. We dragen zorg voor elkaar en onze omgeving.

Leerkrachten praten met kinderen zodat ze zich gehoord en gezien voelen én zelfkennis ontwikkelen. We leren kinderen wat belangrijk is om zelf tot leren te komen, bijvoorbeeld doorzetten of om hulp vragen. Dat doen we samen met u als ouder. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen, passend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten.

Aan het eind van de basisschool heeft elk kind een rugzak gevuld met zelfkennis, cognitieve, sociale, algemene en creatieve vaardigheden die het nodig heeft om het verdere leven tegemoet te treden. We leren kinderen in staat te zijn tot een leven lang leren!

Onze kernwaarden

Relatie

Weten dat je geaccepteerd wordt, welkom bent, erbij hoort en je veilig voelt.

Op onze school werken, leren en spelen we samen. We nemen bewust te tijd om een relatie op te bouwen met kinderen. We zorgen voor verschillende activiteiten waarbij we elkaar beter leren kennen en groeien daardoor als groep naar elkaar toe. We leren kinderen samenwerken, elkaar helpen, vriendschappen maken, conflicten oplossen en eigen grenzen aangeven. Ook werken we graag actief samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kinderen. Eerlijk zijn en verwachtingen uitspreken vinden we daarbij belangrijk. 

Authenticiteit

Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid of karakter, ondanks externe krachten en invloeden. Op de Driehoek vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen, durven en kunnen zijn. Door verschillende activiteiten op school- en groepsniveau leren we kinderen zichzelf te laten zien, maar daarbij wel bij zichzelf te blijven. We respecteren eigen grenzen van kinderen. We laten kinderen zien dat we op elkaar lijken, maar ook verschillend zijn. We leren kinderen dat we allemaal evenveel waard zijn.

Competentie

Het gevoel dat je het wilt, 
kunt en doet!

Op de Driehoek stimuleren we kinderen zoveel mogelijk om de dingen zelf te doen. Want als je het zelf doet, versterkt dat het gevoel van zelfvertrouwen en ben je in staat om de volgende stap te zetten. Dat ben je dus aan het leren!
Leren is niet altijd gemakkelijk of fijn, want om te leren moeten grenzen verlegd worden. Door kinderen hierbij te ondersteunen, zijn ze in staat om de volgende stap te zetten. Eerst samen, daarna zelf.

Groei

Op de Driehoek vinden we dat leren nooit stopt. Ook als volwassene kun je nog dagelijks leren, als je jezelf er maar voor open stelt. (Zelf)Kennis en vaardigheden helpen daarbij. We leren kinderen kritisch denken, met een open blik in de wereld staan en op een respectvolle manier hun mening uiten. Door een breed aanbod willen we kinderen kennis laten maken met verschillende disciplines. We zijn bezig met de ontwikkeling van ateliers. In deze ateliers maken kinderen kennis met kunst, cultuur, muziek, ICT, beeldende vorming, natuur, techniek, ontwerpen, etc. Ze leren wat bij hen past en waar hun talenten liggen. We zijn ervan overtuigd dat talent groeit als het de ruimte krijgt. We geloven dat het leerproces belangrijker is dan het uiteindelijke product.
Wanneer kinderen over zelfkennis en zelfvertrouwen beschikken en open staan om te leren, zijn ze in staat om een leven lang te blijven groeien.

Autonomie

Autonomie betekent dat je met jezelf afspraken maakt, waardoor je mede verantwoordelijkheid kunt dragen over wat je doet en leert. Kinderen op onze school mogen meedenken over hun eigen ontwikkeling en bepaalde keuzes zelf maken. We leren kinderen stapsgewijs hun eigen werk plannen. Regels en routines zijn daarbij van groot belang. Autonomie betekent niet loslaten en alle ruimte geven, maar juist zorgen voor sturing als leerkracht. Door deze sturing leren kinderen bewust om eigen keuzes te maken en daarop te reflecteren. Ze ontwikkelen zelfkennis en zijn betrokken bij hun eigen leerproces.
We gaan in gesprek met kinderen, waarbij we terug- en vooruitkijken. Hoe gaat het? Wat gaat goed? Waar liggen leerpunten? Hoe gaan we daaraan werken?
We leggen de nadruk op vooruitgang en inzet. We zorgen ervoor dat kinderen zich gehoord voelen en zoeken samen naar oplossingen om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. U heeft hier als ouder ook een belangrijke rol in. Dat is de driehoek: ouder-kind-school!