Wij staan voor een
leven lang leren

Visie

Wij laten kinderen samen spelen en leren in een veilige omgeving. Dit vinden we van groot belang zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarnaast staat een goede relatie middels de Driehoek ouder, kind en school centraal.

We leren kinderen de basisvaardigheden als rekenen en taal. De huidige samenleving vraagt echter meer. We leiden kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. Door een breed aanbod bieden we kinderen de kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. We steken in op de totale ontwikkeling van kinderen.

We vinden het belangrijk dat kinderen kennis maken met de wereld om zich heen, zichzelf kunnen zijn en hun stem mogen laten horen. We leren kinderen zelfstandig en kritisch denken. We laten kinderen zien dat we op elkaar lijken, maar ook verschillend zijn en zijn we allemaal evenveel waard zijn. We dragen zorg voor elkaar en onze omgeving.

Leerkrachten praten met kinderen zodat ze zich gehoord en gezien voelen én zelfkennis ontwikkelen. We leren kinderen wat belangrijk is om zelf tot leren te komen, bijvoorbeeld doorzetten of om hulp vragen. Dat doen we samen met u als ouder. Zo kan ieder kind zich optimaal ontwikkelen, passend bij zijn/haar mogelijkheden en talenten.

Aan het eind van de basisschool heeft elk kind een rugzak gevuld met zelfkennis, cognitieve, sociale, algemene en creatieve vaardigheden die het nodig heeft om het verdere leven tegemoet te treden. We leren kinderen in staat te zijn tot een leven lang leren!

Onze kernwaarden

Relatie

Weten dat je geaccepteerd wordt, welkom bent, erbij hoort en je veilig voelt.

Op onze school werken, leren en spelen we samen. We nemen bewust te tijd om een relatie op te bouwen met kinderen. We zorgen voor verschillende activiteiten waarbij we elkaar beter leren kennen en groeien daardoor als groep naar elkaar toe. We leren kinderen samenwerken, elkaar helpen, vriendschappen maken, conflicten oplossen en eigen grenzen aangeven. Ook werken we graag actief samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kinderen. Eerlijk zijn en verwachtingen uitspreken vinden we daarbij belangrijk. 

Authenticiteit

Authenticiteit is de mate waarin iemand trouw is aan zijn eigen persoonlijkheid of karakter, ondanks externe krachten en invloeden. Op de Driehoek vinden we het belangrijk dat kinderen zichzelf mogen, durven en kunnen zijn. Door verschillende activiteiten op school- en groepsniveau leren we kinderen zichzelf te laten zien, maar daarbij wel bij zichzelf te blijven. We respecteren eigen grenzen van kinderen. We laten kinderen zien dat we op elkaar lijken, maar ook verschillend zijn. We leren kinderen dat we allemaal evenveel waard zijn.

Competentie

Het gevoel dat je het wilt, 
kunt en doet!

Op de Driehoek stimuleren we kinderen zoveel mogelijk om de dingen zelf te doen. Want als je het zelf doet, versterkt dat het gevoel van zelfvertrouwen en ben je in staat om de volgende stap te zetten. Dat ben je dus aan het leren!
Leren is niet altijd gemakkelijk of fijn, want om te leren moeten grenzen verlegd worden. Door kinderen hierbij te ondersteunen, zijn ze in staat om de volgende stap te zetten. Eerst samen, daarna zelf.

Groei

Op de Driehoek vinden we dat leren nooit stopt. Ook als volwassene kun je nog dagelijks leren, als je jezelf er maar voor open stelt. (Zelf)Kennis en vaardigheden helpen daarbij. We leren kinderen kritisch denken, met een open blik in de wereld staan en op een respectvolle manier hun mening uiten. Door een breed aanbod willen we kinderen kennis laten maken met verschillende disciplines. We zijn bezig met de ontwikkeling van ateliers. In deze ateliers maken kinderen kennis met kunst, cultuur, muziek, ICT, beeldende vorming, natuur, techniek, ontwerpen, etc. Ze leren wat bij hen past en waar hun talenten liggen. We zijn ervan overtuigd dat talent groeit als het de ruimte krijgt. We geloven dat het leerproces belangrijker is dan het uiteindelijke product.
Wanneer kinderen over zelfkennis en zelfvertrouwen beschikken en open staan om te leren, zijn ze in staat om een leven lang te blijven groeien.

Autonomie

Autonomie betekent dat je met jezelf afspraken maakt, waardoor je mede verantwoordelijkheid kunt dragen over wat je doet en leert. Kinderen op onze school mogen meedenken over hun eigen ontwikkeling en bepaalde keuzes zelf maken. We leren kinderen stapsgewijs hun eigen werk plannen. Regels en routines zijn daarbij van groot belang. Autonomie betekent niet loslaten en alle ruimte geven, maar juist zorgen voor sturing als leerkracht. Door deze sturing leren kinderen bewust om eigen keuzes te maken en daarop te reflecteren. Ze ontwikkelen zelfkennis en zijn betrokken bij hun eigen leerproces.
We gaan in gesprek met kinderen, waarbij we terug- en vooruitkijken. Hoe gaat het? Wat gaat goed? Waar liggen leerpunten? Hoe gaan we daaraan werken?
We leggen de nadruk op vooruitgang en inzet. We zorgen ervoor dat kinderen zich gehoord voelen en zoeken samen naar oplossingen om zo goed mogelijk tot ontwikkeling te komen. U heeft hier als ouder ook een belangrijke rol in. Dat is de driehoek: ouder-kind-school!

André Swinkels

Conciërge

“Als conciërge kun je erg veel betekenen voor een school.”

Ik ben André Swinkels, ben 61 jaar en woon in Helmond. Ik werk ongeveer 7 jaar als conciërge op OBS De Driehoek. Mijn kantoor is op de begane grond en vandaar heb ik een goed overzicht om alles goed in de gaten te houden en de kinderen kunnen mij daar ook makkelijk vinden.

Het werken met fijne collega’s en vooral met de kinderen in een heel prettige sfeer spreekt mij heel erg aan. Het werk wat ik doe is heel afwisselend: van kopiëren, de telefoon aannemen, pleisters plakken, klusjes doen, boodschappen halen tot een helpende hand in de klas of op het plein bij het buitenspelen.

Soms helpen de kinderen mij ook wel eens met wat klusjes, waardoor je de kinderen steeds beter leert kennen. Juist de afwisseling in het werk maakt het heel fijn om op de Driehoek te werken.

Als vrijwilliger werk ik ook nog 1 dag bij stichting ORO. Dat geeft mij ook heel erg veel voldoening.

In mijn vrije tijd luister ik graag naar rockmuziek, countrymuziek en soul en ga graag naar een concert zoals Moulin blues in Ospel of naar het Eurosjopper festival in Lierop. En ik zit graag gezellig ergens op een terrasje.

Ik hoop nog vele jaren hier op de Driehoek te mogen werken!

Marieke Bouwman

Administratief medewerkster

“Geniet van de kleine dingen. Ze zijn zoveel groter dan je denkt……..”

Dat is mijn motto heb ik gedurende mijn leven ontdekt. Op school leren de kinderen allerlei kleine en grote dingen te ontdekken. Het is dan prachtig om te zien als je ze ziet stralen als iets, hoe klein dan ook, gelukt is!

Ruim 15 jaar werk ik met heel veel plezier op OBS De Driehoek. Mijn kinderen hebben hier ook op school gezeten en daar een hele fijne en leerzame tijd gehad. In het begin was ik werkzaam als klassenassistent en na een aantal jaren werd ik administratief medewerkster. Dat doe ik nu nog steeds met veel plezier. Naast de administratieve taken help ik kinderen met diverse dingen en ondersteun ik het team waar nodig. Als er projecten op school zijn waar ik aan kan bijdragen, doe ik dat graag. Het is ontzettend leuk om dan die enthousiaste gezichten van de kinderen te zien!

Ik ben getrouwd met Han en woon al 48 jaar in Aarle-Rixtel. We hebben een zoon en dochter van 26 en 29 jaar, ze wonen beide niet meer thuis. In mijn vrije tijd ben ik een fanatiek golfster en vind het elke keer een uitdaging om mezelf te verbeteren. Ik ben lid van het IVN en fotoclub Kiek Nou. Graag vertoef ik met mijn fotocamera in de prachtige natuur. Ik fotografeer landschappen, bloemen en dieren. Macrofotografie is echt mijn ding, daar kan ik uren mee bezig zijn. Die minieme kleine dingen die je dan ziet, daar kan ik erg van genieten. En juist die dingen, waar ik zo blij van word, probeer ik op school de kinderen mee te geven!
Ik speel al 46 jaar trompet bij Harmonie De Goede Hoop en ben daar 20 jaar secretaris geweest. Ik heb me bij de Harmonie veel bezig gehouden met de jeugd (bijvoorbeeld het “Muziek is cool“ project waar we al verschillende jaren op De Driehoek aan deelgenomen hebben) en het organiseren van grote concerten.

Het team van De Driehoek is een heel fijn en hecht team om mee samen te werken. Iedereen kent elkaar op school en het is geweldig om te zien hoe de oudere kinderen met de jongste kinderen omgaan.

Suzanne van Berne

Leerkracht groep 5/6 & Schoolopleider

“Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen.” – Jacques-Yves Cousteau

Ik vind het belangrijk voor ‘mijn’ kinderen dat ze zich veilig en fijn voelen in de groep, dat ze ontspannen, open, spontaan en zichzelf kunnen zijn.  Ik wil goed kijken naar wat elk kind van mij nodig heeft. Daarbij vind ik drie elementen heel belangrijk: 

  • Het kind en de ander: In mijn groep ervaren kinderen de verschillen tussen elkaar, dit zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling van ieder van hen. Ze leren zichzelf kennen door de confrontatie met anderen. Kinderen spreken elkaars taal. Door samen te werken ontdekken ze waarin ze met elkaar overeenkomen en verschillen. Ik stimuleer dit gesprek met elkaar continu. 
  • De volwassen, mijn rol als leerkracht: Ik ben bij de kinderen om te zien waarin ze zijn geïnteresseerd, waar ze hun kennis vandaan hebben en hoe diep gedetailleerd deze kennis is. Ik schep mogelijkheden zodat ze zich kunnen ontwikkelen door me in te leven in de kinderen. 
  • De ruimte: Het is belangrijk om het lokaal, het werkplein en de speelplaats zo in te richten zodat het de creativiteit, het leren en spelen van de kinderen stimuleert. Jonge kinderen leren door te spelen, door handelend bezig te zijn en te ervaren. Ik vind het iedere dag weer geweldig om kinderen te zien spelen, ontdekken en onderzoeken. Om de verwondering te zien. Met mijn kennis van de ontwikkelingslijnen volg ik dit spel en speel ik hier gedurende de dag op in. 

Noël van Goor

Groep 5/6

“Als je geen doel hebt, blijf je heen en weer rennen zonder te scoren.”

Heen en weer rennen, zonder te scoren is zonde. Het zorgt ervoor dat je uitgeput en minder gemotiveerd raakt. Bovendien kan je op deze manier nooit een doelpunt vieren. Als fanatiek voetballer past deze quote goed bij mij, maar ook als leerkracht sluit deze quote goed aan bij mijn visie op het onderwijs. Samen met leerlingen mikken op een doel en samen het doelpunt vieren is het mooiste wat er is. Het geeft mij energie om samen met de leerlingen realistische doelen te stellen en deze samen te bereiken. Iedere leerling is anders en heeft iets anders nodig. Dat vind ik het mooie aan het onderwijs, het begeleiden van leerlingen in hun eigen ontwikkeling en het samen ontdekken van talenten. 

Ik ben Noël van Goor en sinds 2020 werkzaam op OBS De Driehoek. Ik ben 23 jaar oud en woon in Mariahout. Ik heb twee jaar stage gelopen op OBS De Driehoek. De positieve uitstraling en de fijne sfeer hebben ervoor gezorgd dat ik hier ook wilde afstuderen. Direct na mijn afstuderen ben ik op deze leuke school gaan werken. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig op het voetbalveld of in de sportschool te vinden. Daarnaast kijk ik graag films of series. 

Karlijn van der Linden

Onderwijsassistent groep 4

“Geniet van de kleine dingen. Ze zijn zoveel groter dan je denkt……..”

Het enthousiasme van kinderen wanneer ze op hun eigen manier iets hebben bereikt of ontdekt is geweldig om te zien. Trots op zichzelf, en trots op hoe ze het voor elkaar hebben gebokst. Hoe speciaal is het dat je daar onderdeel van mag zijn!

Daarom stond ik erg open voor een nieuwe uitdaging die toevallig op mijn pad kwam.
Na mijn opleiding SPW ben ik begonnen bij Kindcentrum Klimop en ging ik vanuit daar bij De Driehoek aan de slag als overblijfcoördinator. Zo ging het balletje rollen en jaren geleden kreeg ik van de toenmalige directeur de vraag of ik interesse had om bij De Driehoek als onderwijsassistent aan de slag te gaan. Daar heb ik niet lang over nagedacht! Inmiddels al heel wat jaartjes met veel plezier op deze geweldig fijne school.

Sindsdien heb ik alle klassen doorkruist, veel gezichten voorbij zien komen, kinderen mogen helpen en begeleiden.
Dan blijkt wel weer…. ieder kind is anders, ieder kind is speciaal, ieder kind is mooi.
Dus … als je goed kijkt, kun iedere dag iets moois zien!

Op dit moment begeleid ik kinderen uit verschillende groepen met opdrachten of zaken die ze moeilijk vinden. Ook begeleid ik ‘s morgens een kind syndroom van Down in de klas.

Mijn naam is Karlijn van der Linden. Ik woon samen met mijn vriend en 2 kinderen in Lieshout. In mijn vrije tijd lees ik graag, vind ik het leuk om te koken, gaan we graag naar het bos en vind ik het leuk om met vrienden af te spreken. Ook ben ik graag creatief bezig.

Daan Derks

Leerkracht groep 7/8

“In the middle of every difficulty lies opportunity.”

Doorzetten. Dat is een eigenschap van mezelf waar ik het meest trots op ben.
Waarom? Omdat ik de overtuiging heb dat je met doorzetten verder kunt komen dan met alleen talent.

Toen ik als 12-jarige jongen startte op de middelbare school en begon aan de brugklas VMBO-t/Havo had ik als doel Havo te halen. Na een jaar lang hard werken kreeg ik uiteindelijk het advies om verder te gaan op het VMBO-t. Op dat moment was dat voor mij een grote teleurstelling. Vooral omdat het niet lag aan mijn punten, maar aan mijn zelfvertrouwen.

Enkele jaren later ben ik gaan inzien dat dit stap een ontzettend belangrijke stap is geweest voor mijn verdere ontwikkeling. Mijn ontwikkeling als student, maar zeker ook als mens. Door mijn succesvolle jaren op het VMBO-t had ik namelijk voldoende zelfvertrouwen om mijn uiteindelijke doel te behalen. Mijn Havo-diploma! 

Het inzicht, dat in elke teleurstelling een leerpunt zit om er uiteindelijk sterker uit te komen, is voor mij nog steeds veel meer waard dan dat Havo-diploma.

Met deze mooie persoonlijke ervaring op zak begon ik in 2009 als leerkracht op OBS De Driehoek. En nu, ruim 12 jaar later, werk ik daar nog steeds. Met ontzettend veel plezier! Ieder jaar weer probeer ik de kinderen uit mijn klas bij te brengen dat ze hun doelen kunnen bereiken. Als ze er maar echt zelf voor willen gaan! Daan Derks, leerkracht groep ⅞, 35 jaar

Jacobine Bekkers

Leerkracht groep 0/1/2 & Ondersteuning
onderwijsteam bovenbouw

“Leren brengt je verder, creativiteit brengt je overal….”

Als je in vrijheid en vertrouwen kunt leren en zo werkt het op onze school, is dat een prima basis om je creativiteit in te zetten in de breedste zin van het woord.
Ik kan erg genieten van vindingrijke oplossingen die kinderen aandragen. Ik probeer ze met verschillende opdrachten te inspireren en zij inspireren mij. Het is mooi om te zien dat kinderen daardoor ook meer vertrouwen in zichzelf krijgen.
Drama en beeldende vorming zijn mijn favoriete vakken die bij uitstek geschikt zijn om kinderen zichzelf te laten ontdekken. Daarnaast vind ik het belangrijk om creativiteit in te zetten bij andere vakken. Kinderen leren dan dat je op verschillende manieren de stof kunt verwerken. Ook kinderen die met andere vakken moeite hebben kunnen juist excelleren binnen creatieve vakken.
Voor mij mag het iedere week creaweek zijn. Ik vind het heerlijk om vanalles te bedenken en te maken rond een thema. Ik zie kinderen dan enorm genieten, ontzettend betrokken en geweldig met elkaar samenwerken, jong en oud. Als kinderen geïnspireerd raken en genieten, dan geniet ik ook!

En verder;
Ik werk al lang, met veel plezier op de Driehoek. Het is fijn om samen te werken met inspirerende en hardwerkende mensen. Het is een super fijn team, ze zijn er in goede en in slechte tijden voor je.
Ik werk al heel wat jaren in het onderwijs. Ik heb gewerkt in Helmond, in Gemert en nu in Aarle-Rixtel op de Driehoek. Gedurende mijn werk in het onderwijs heb ik in alle groepen lesgegeven. Ondanks die vele jaren ervaring leer ik nog iedere dag!
Ik woon in Gemert samen met Ton en onze hond Jimmy.
Creativiteit speelt in mijn dagelijks leven een grote rol. Ik houd me bezig met het ontwerpen en maken van decors en ik ontwerp bijzondere hoeden. Ik kijk anders naar de dingen om me heen, dat inspireert mij en dat gebruik ik weer in mijn werk.

Anne Robbrecht

Leerkracht groep 4

Wie ben ik als juf?
Een juf die houdt van ondernemen, gezelligheid, samen zijn en ook van rust. Ik vind het belangrijk om samen te ondernemen. Kinderen onderling, wij samen als groep en wij als team van De Driehoek. Ik ben van mening dat door samen te ondernemen je elkaars kwaliteiten leert kennen. Je kunt leren van anderen en anderen van jou.

Ik probeer iedere dag opnieuw te kijken naar wat kinderen nodig hebben, niet alleen cognitief, maar juist ook sociaal-emotioneel. Als het goed met je gaat en je lekker in je vel zit, kan het leren beginnen!

Wie ben ik verder?
Ik woon samen met mijn vriend Niek en onze hond Luka in Mill. In mijn vrije tijd zoek ik graag gezelligheid met vrienden en vriendinnen op. Ook vind ik het fijn om me even terug te trekken en rust op te zoeken. Dat doe ik bijvoorbeeld door een boek te lezen of een film of serie te kijken.
Ik werk sinds 2017 op OBS De Driehoek, direct nadat ik ben afgestudeerd aan de Fontys Pabo in Veghel. Na mijn eerste dag op De Driehoek wist ik meteen: ‘Daar voel ik me thuis.’ Ik heb inmiddels in alle klassen les gegeven, soms volledig en soms voor één dag in de week. Dit jaar geef ik met veel plezier les in groep 5/6.

Daniel Moors

Leerkracht groep 7/8
ICT coördinator en procesbegeleider

“That’s the real trouble with the world, too many people grow up.” – Walt Disney

Ik hoop dat ik oud word, maar nooit het kind in mij verlies. Kinderen hebben altijd een heel frisse kijk op de wereld. Zonder al te veel vooroordelen, zonder overal een mening over te hebben. Ik denk dat de wereld er beter uit zou zien als iedereen haar eens wat vaker zou bekijken zoals een kind dat zou doen. Dan zouden we veel vaker de schoonheid van dingen inzien. 

Ik ben Daniël Moors en sinds 2005 werkzaam op OBS De Driehoek. Ik ben 39 jaar en ik woon in Helmond. Ik werk al die jaren met heel veel plezier op deze prachtige school. 

Samen met kinderen ontdekken waar talenten liggen en welke uitdagingen ze aan kunnen gaan is wat dit voor mij het mooiste beroep maakt. Hier wordt de belangrijke basis gelegd voor de rest van hun leven.

Een leven waarin ze hopelijk nooit vergeten hoe het was om kind te zijn!

Diana Simons

Leerkracht groep 1/2
Ondersteuning onderwijsteam en lees- & meerbegaafdheidscoördinator

“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf.” – Galieo Galilei

Het leven is een grote ontdekkingsreis en hoe bijzonder is het als je een stukje mee mag reizen met iemand. Ik begon met de PABO met de gedachte kinderen iets te willen leren. Gaandeweg kwam en kom ik er meer en meer achter dat ze dit toch echt zelf doen..als leerkracht reik je dingen aan; het kind doet er mee wat het er mee wil doen. En als een kind zich niet prettig voelt, komt het moeilijk tot leren.

Bijzonder vind ik het steeds weer om een schittering in de ogen te zien van een kind als ze iets ontdekt hebben! 

Bijzonder blijft de ontdekking van het lezen te zien bij een kind:

dat letters samen woorden vormen, zinnen en zelfs een heel boek kunnen vormen en dat er zo een hele andere wereld open gaat dan de werkelijkheid. 

Verder:

Geboren en getogen in de Achterhoek en door de liefde ruim 20 jaar geleden naar Brabant gekomen. Ik woon met mijn man,drie pubers en twee katten in Sint-Oedenrode. In mijn vrije tijd ga ik graag de natuur in, wandelen/geocachen. Of lees ik een heerlijk boek. Na de Pabo een jaar Remedial Teaching gedaan en in 1999 op De Driehoek beland. In die 20 jaar zowel leerkracht geweest (veelal van de groepen 3 en 4) en ondersteuning geboden (RT-er/rugzakbegeleiding). Het voelt goed op De Driehoek; vertrouwd en toch steeds valt er weer wat nieuws te ontdekken.  En heel bijzonder om nu een dag groep 1-2 te doen, samen met Jeanne, die ook in 1999 is begonnen op De Driehoek!

‘Wat is jouw beste ontdekking? vroeg de Mol. “Dat wie ik ben, genoeg is’ zei de jongen. uit “De Jongen, de Mol, de Vos en het Paard’ van Charlie Mackesy

Kim Steevens

Leerkracht groep 7/8​ & zorgcoördinator

“What’s life without a few dragons?” – Ron Weasly (Harry Potter)

Ieder jaar weer lees ik met veel plezier de hele boekenreeks van Harry Potter. Er komen een heleboel motto’s en (tover)spreuken voorbij, deze is me altijd bijgebleven.

Zowel in mijn persoonlijke omgeving als in mijn werk kom ik wel eens ‘dragons’ tegen. Dat is niet altijd fijn, maar wel heel leerzaam! Je komt er altijd sterker uit. Dat maakt het onderwijs voor mij zo mooi. Kinderen begeleiden in hun weg naar de toekomst, daar horen de welbekende beren op de weg bij. Deze beren kunnen heel divers zijn: een nieuwe rekenstrategie of een conflict met een klasgenoot. Maar ook vragen als; hoe ga ik om met verlies of complimentjes? Welke school ga ik kiezen? Hoe leer ik plannen?
Hoe je hiermee omgaat, dát is volgens mij een belangrijke vaardigheid. Geef je op of zet je door? Hoe kom je tot een oplossing? Zoek je alleen naar een oplossing, of is het gemakkelijker dit samen te doen? Wat heb je hiervoor nodig? Welke talenten kun je inzetten? En dan natuurlijk het samen vieren van een overwinning, ‘het verslaan van een draak’. Weer een stapje dichterbij je uiteindelijke doel!

Na ruim 10 jaar voor de klas te hebben gestaan, was ik klaar voor een nieuwe uitdaging als intern begeleider. Ook hier kom ik de bovengenoemde ‘dragons’ tegen. Hoe kun je er samen met de leerkracht voor zorgen om zo passend mogelijk onderwijs te bieden, ook als het misschien anders gaat als je van tevoren had bedacht? Een uitdaging, maar wel een hele mooie!

Het hebben van een relatie met de kinderen is voor mij heel belangrijk om mijn werk met plezier uit te voeren. De combinatie van intern begeleider en groepsleerkracht is daarom een gouden combinatie. Ik vind het fijn om samen met kinderen draken verslaan, maar ook om op de achtergrond met andere schoolse zaken bezig te zijn.

Wie ben ik verder?
Ik ben moeder van 3 prachtige zoons en getrouwd met Laurens. Samen wonen we in Deurne. In mijn vrije tijd ga ik graag met mijn gezin naar Disneyland en de Efteling. Ik ben veel te vinden in de dansstudio en tussen de paarden. Vrienden omschrijven mij als jong van geest, eerlijk en ruimdenkend.
Ik ben sinds 2008 werkzaam op de Driehoek. Direct na mijn afstuderen aan Hogeschool de Kempel ben ik op de Driehoek begonnen als leerkracht. Ik heb het hier goed naar mijn zin en daarom ben ik nooit meer weggegaan. De Driehoek is een kleine school, dit maakt dat alle kinderen en leerkrachten elkaar kennen. Een ons-kent-ons gevoel, voor mij een fijn gevoel!

Carry van Cuyck

Leerkracht groep 3
Rekencoördinator en procesbegeleider

“Van gelukkige leraren leer je de mooiste dingen.” – Loesje

Ik ben een gelukkige leraar. Ik word blij als ik zie dat een kind geniet bij het maken van een opdracht. Als ik groei zie bij een kind. Als een kind met open mond zit te luisteren. Wanneer een kind komt vragen of ik kom kijken wat er gemaakt is. Wanneer een kind straalt van trots omdat iets gelukt is. Als ik kinderen samen zie spelen met bijvoorbeeld water en zand. En om nog zoveel dingen meer…

Ik ben er van overtuigd dat leren begint bij een veilige en vertrouwde omgeving. Een klas waar een fijne sfeer is, waar je jezelf gehoord en gezien voelt. Een plek waar je mag zijn wie je bent en waar respect is voor elkaar. Elke dag dat ik op school ben streef ik er naar dit gevoel over te brengen aan mijn klas, kinderen van school en mijn collega‘s. 

Mijn lievelingsvak op school is rekenen. Ik vind het erg leuk om afwisselende rekenlessen te bedenken. Lessen waarbij je verschillende materialen gebruikt en mag bewegen. Waarbij kinderen leren dat je rekenen leert om het toe te passen. Zodat je lekkere cupcakes kunt bakken, weet hoeveel je nog moet sparen voor een spel, of hoeveel dozen ijs je nodig hebt als je wilt trakteren.

Ik ben Carry van Cuyck. Ik woon in Aarle-Rixtel samen met mijn man en 2 kinderen. Ik vind het heerlijk om een boek te lezen. Ik tennis en hou van bakken en zelf kleding maken. Ik ga graag op reis naar het buitenland of met de caravan in Nederland.

In mijn laatste jaar van de Pabo heb ik op de Driehoek stage gelopen. Er kwam een vacature en ik ben niet meer weg gegaan. Ik ben begonnen in groep 6-7-8 en heb ondertussen alle groepen les gegeven. De positieve houding, respect voor elkaar, luisterend oor en saamhorigheid voelde ik toen en nu nog steeds op de Driehoek. Daarom ben ik super trots dat ik al ruim 25 jaar juf mag zijn op deze school.

Meike van Berlo

Leerkracht groep 3

“Een goede leraar is iemand die dingen uit je haalt, in plaats van je ermee volstopt.” – Neal Donald Walsch

Deze zin inspireert mij. Hier ligt namelijk voor mij de kern van het onderwijs. De uitdaging om alles uit het kind te halen wat binnen zijn/ haar macht ligt. Het onvoorspelbare zorgt ervoor dat het onderwijs mij aantrekt, maar maakt mij tegelijkertijd ook onzeker…iedere dag is anders, ik bepaal niet alleen hoe en wat het kind leert, dat doen ze voornamelijk zelf. Een stukje loslaten, maar dat is best moeilijk. Proberen te achterhalen wat het kind nodig heeft om te kunnen leren. Mijn vragen zijn dan ook…waar ga ik vandaag tegenaan lopen, welke moeilijkheden ervaren de kinderen, wat lukt hen al helemaal zelf, maar ook wat lukt er nog niet? En belangrijk, hoe kan ik ze daarbij helpen? Op welke manier haal ik het beste uit het kind? Onderzoeken op welk niveau het kind start en hoe breng ik het dan een stapje verder op een manier waarop het kind het leuk vind om te leren. Daar liggen mijn kansen en daar ben ik nog niet, maar wat is het een mooie weg om te bewandelen!

Wie ben ik?

Mijn naam is Meike van Berlo, ik woon samen met mijn (bijna) man en 3 dochters in Aarle-Rixtel. Ik werk op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 3. Ik hou van bakken, reizen, creatief bezig zijn, shoppen en wandelen. Voordat ik aan de Pabo begon, ben ik afgestudeerd aan de Sint Lucas in Boxtel. Ik heb daar de richting Reclame- en Presentatietechnieken gedaan. Een hele leuke creatieve studie waar ik veel geleerd heb, maar ik miste het contact met mensen. Ik wilde al van kleins af aan juf worden, maar mijn mentor op de middelbare school vond me er te verlegen voor. Daarom ben ik voor de creatieve opleiding gegaan. Maar het bleef knagen. Uiteindelijk heb ik er voor gekozen om toch op mijn gevoel af te gaan en daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik werk nu inmiddels ruim 15 jaar op de Driehoek en ik ga nog steeds iedere dag met heel veel plezier naar school. Het open karakter, het fijne team en de enthousiaste kinderen maken dat de school voor mij voelt als een warme deken. Hier voel ik me echt thuis! 

Jolyne Beaumont

Leerkracht groep 1/2 & zorgcoördinator

“Dit is mijn geheim: t is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. ‘t  Wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar…“
– Antoine de Saint-Exupéry

Mijn eerste bewuste kennismaking dat je echt van hart tot hart kunt communiceren met kinderen laat me denken aan een kleutergroep in Utrecht. Ik liep stage in 1996, na 2 jaar de studie Facilitaire Dienstverlening te hebben gevolgd in Wageningen. Ik miste het “bewust” leven met de seizoenen en had besloten de opleiding tot leerkracht in Utrecht af te gaan maken. In deze kleutergroep werd ik hartelijk ontvangen. Een groep van 24 kinderen met een liefdevolle leerkracht. Deze kinderen konden allemaal op een eigen manier extra ondersteuning gebruiken. Onderwijs “gewoon” volgen en je “gewoon” ontwikkelen bleek voor deze kinderen niet “gewoon”. Het kijken met je hart, achter het gedrag, sprak me enorm aan. En nog!

In 1998 ben ik afgestudeerd als leraar. Gestart op OBS ‘t Einder, ook een PlatOO school in Gemert waar ik in verschillende groepen heb lesgegeven. Op deze school sprak het kind met specifieke onderwijsbehoeften me enorm aan. Samen met collega’s het onderwijs zo afstemmen dat elk kind in de groep wordt gezien, daar word ik blij van. Kennis helpt me hierbij. Door veel te lezen, te sparren met collega’s, externen én in 2010 het afronden van de Master Sen intern begeleider vergroot ik deze kennis. Inmiddels werk ik alweer een mooie tijd met veel plezier op OBS De Driehoek.

Contact maken, verbinden en de ander mogen zien vind ik belangrijk. SAMEN, van hart tot hart, het onderwijs zo afstemmen dat het lichtje bij elk kind kan branden en zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

De eerste jaren werkte ik als intern begeleider voor groep 1-8. In 2015 heb ik de coachopleiding afgerond en in 2017 werd ik naast Intern begeleider op OBS De Driehoek ook intern begeleider op OBS De Kleine Kapitein in Bakel. Toch miste ik het directe contact met de kinderen. In 2018 mocht ik weer voor de klas. Nu combineer ik groep 1-2 én de taak van intern begeleider op OBS De Driehoek. Daar word ik blij van!

Nu mijn eigen kinderen meer op eigen benen staan, geniet ik van het “jonge” kind in groep 1-2. Mijn zoon Gijs is 21 en mijn dochter Roos alweer 19. Samen met Bram onze hond wonen we heerlijk in Helmond. Ik kom graag elke dag op de fiets naar Aarle-Rixtel. Buiten zijn, lekker eten met mijn kinderen of vrienden, lekker wandelen, golfen of tennissen daar gaat mijn hart harder van kloppen.

Jeanne van Hek

Leerkracht groep 1/2

“Spelen is een bezigheid die men niet ernstig genoeg kan nemen.” – Jacques-Yves Cousteau

In Den Bosch heb ik de Opleidingsschool voor Kleuterleidster gevolgd. Helemaal gericht op het jonge kind. Ik heb in de loop der jaren heel veel opleidingen, cursussen en studiedagen gevolgd, en veel veranderingen in het onderwijs voorbij zien komen. Zo blijf ik me ontwikkelen met daarbij een kritische blik naar wat nu echt belangrijk is en past bij het jonge kind. 

Ik vind het belangrijk voor ‘mijn’ kinderen dat ze zich veilig en fijn voelen in de groep, dat ze ontspannen, open, spontaan en zichzelf kunnen zijn.  Ik wil goed kijken naar wat elk kind van mij nodig heeft. Daarbij vind ik drie elementen heel belangrijk: 

  • Het kind en de ander: In mijn groep ervaren kinderen de verschillen tussen elkaar, dit zijn de bouwstenen voor de ontwikkeling van ieder van hen. Ze leren zichzelf kennen door de confrontatie met anderen. Kinderen spreken elkaars taal. Door samen te werken ontdekken ze waarin ze met elkaar overeenkomen en verschillen. Ik stimuleer dit gesprek met elkaar continu. 
  • De volwassen, mijn rol als leerkracht: Ik ben bij de kinderen om te zien waarin ze zijn geïnteresseerd, waar ze hun kennis vandaan hebben en hoe diep gedetailleerd deze kennis is. Ik schep mogelijkheden zodat ze zich kunnen ontwikkelen door me in te leven in de kinderen. 
  • De ruimte: Het is belangrijk om het lokaal, het werkplein en de speelplaats zo in te richten zodat het de creativiteit, het leren en spelen van de kinderen stimuleert. Jonge kinderen leren door te spelen, door handelend bezig te zijn en te ervaren. Ik vind het iedere dag weer geweldig om kinderen te zien spelen, ontdekken en onderzoeken. Om de verwondering te zien. Met mijn kennis van de ontwikkelingslijnen volg ik dit spel en speel ik hier gedurende de dag op in. 


Ik ben geboren en getogen in Erp. Sinds 2020 woon ik samen met Hans in Den Bosch.  Ik heb 3 volwassen kinderen en een heerlijke kleinzoon. In mijn vrije tijd vind ik het fijn om te koken, lezen, wandelen of gezellig met vrienden af te spreken thuis of in de stad. En natuurlijk het oppassen op mijn kleinzoon! 

Judith Verhoeven

Directeur

“Geef elk kind vleugels om te vliegen en wortels om stevig te staan.” J.W. von Goethe.

Na 15 jaar gewerkt te hebben als leerkracht en intern begeleider, was ik op zoek naar iets anders. Ik begon aan de opleiding tot schoolleider bij Onderwijs Maak Je Samen. Slechts een paar weken later kwam de vacature voor schoolleider op OBS De Driehoek online. Ik heb gesolliciteerd en met succes! Ik geef nu met veel plezier leiding aan het onderwijs en de schoolontwikkelingen op deze mooie en fijne school. 

Ik vind het belangrijk om een relatie te hebben met team, kinderen en ouders. De Driehoek ouder-kind-school past dus goed bij mij. Ik ken inmiddels alle kinderen van school bij naam en ga graag met hen in gesprek over allerlei onderwerpen. Dat kan een tussendoor praatje zijn tijdens het buiten spelen of een gesprek tijdens de KinderMR. Kinderen kunnen vaak heel goed meedenken, hebben een open mind en allerlei creatieve ideeën. 

Verder vind ik het belangrijk om elk kind, maar ook de leerkrachten, zijn/haar talent te laten ontdekken en ontwikkelen. Als een kind de kans krijgt om iets van zichzelf te laten zien, versterkt dat het gevoel van zelfvertrouwen en is het in staat om de volgende stap te zetten. Ik vind het belangrijk dat kinderen de ruimte krijgen om te stralen, ieder in zijn eigen kleur. Als schoolleider wil ik me er hard voor maken om elk kind de vleugels te geven om als het ware boven zichzelf uit te stijgen. Om te ontdekken wie hij is en wat hij goed kan. Want als talent de ruimte krijgt ontstaan er mooie dingen! Het onderwijs kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren. 

Het is echter ook belangrijk om weer te landen en met twee benen op de grond te staan. Vandaar die wortels. Die staan voor mij voor veiligheid. Ik vind het belangrijk dat elk kind zich veilig voelt op onze school. Een gevoel van veiligheid helpt namelijk om stevig te staan en jezelf te kunnen, mogen en durven zijn. Het grote doel van onderwijs (en opvoeden) is uiteindelijk om ieder kind te leren om op eigen benen te gaan staan. Om zelf vaardigheden te ontwikkelen waardoor je een leven lang in staat bent te blijven leren, op wat voor manier dan ook, zelfs als je al volwassen bent!

Mijn naam is Judith Verhoeven, ik ben 39 jaar. Naast werken in het onderwijs houd ik ervan om lekker te koken, ik lees en wandel graag. Om fit en gezond te blijven zit ik bij yoga en loop ik regelmatig hard. Verder ga ik graag elk jaar skiën. Mijn passie ligt bij reizen, met Ronald en slechts onze backpacks naar verre, onbekende landen of met ons onze bus in Europa. Ik hecht veel waarde aan vrijheid en reis het liefst zonder uitgestippeld plan. Door vooraf niet te weten welk pad je zult volgen, blijf het altijd spannend en leerzaam