Ouders

Ouders als partner

Op onze school werken we zoveel mogelijk vanuit de driehoek ouder, kind en school. We zien ouders als partners. Dit uiten we door ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind, evenals de kinderen zelf. Zo voeren we aan de start van elk schooljaar een driehoeksgesprek waarbij de leerkracht, ouders en het kind in gesprek gaan over hoe het gaat en wat aandachtspunten zijn in leren en ontwikkelen.

Daarnaast zijn ouders welkom bij vieringen en organiseren we viermaal per jaar een kijkje in d klas en klankbordbijeenkomst voor ouders. Ouders kunnen zich dan opgeven om samen met de directeur een kijkje te nemen in de school of  samen in gesprek te gaan over huidige schoolontwikkelingen.

MR
Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een wettelijk ingestelde medezeggenschapsraad (MR). In de MR denken leerkrachten en ouders mee over het beleid van de school. De MR heeft afwisselend een adviserende of beslissende rol. De MR adviseert bijvoorbeeld bij het schoolplan en beslist mee bij andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld vakantierooster.

In de MR zitten zowel ouders als teamleden. Drie ouders vertegenwoordigen de ouders van De Driehoek, drie leerkrachten vertegenwoordigen het team van De Driehoek.

In de MR zitten:

Heeft u vragen aan de MR

of wilt u als toehoorder aansluiten bij een vergadering?

OR
Ouderraad

Onze school heeft ook een ouderraad. De ouders in de ouderraad bieden hulp bij het organiseren van verschillende activiteiten en het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage.

In de MR zitten zowel ouders als teamleden. Drie ouders vertegenwoordigen de ouders van De Driehoek, drie leerkrachten vertegenwoordigen het team van De Driehoek.

In de OR zitten: